Polissköld med larm

  • Police shield with alarm

    Polissköld med larm

    Den bländande utmatningsskölden är integrerad med akustisk-optisk spridning, som har funktionerna bländande bländning respektive sonisk spridning, och kan också användas som en kommando- och styrpropaganda. Slå på skärmens strömbrytare, spänningsdisplaymätaren visar normalt spänningen (display 10 ~ 12V), sedan kan du använda de starka ljusspridnings-, ljudvågspridnings- och skrikoperationerna. De två spridningsfunktionerna kan fungera separat eller samtidigt. Ser ...