Desktop Dangerous Liquid Detector

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Desktop Dangerous Liquid Detector

    Översikt: LT-600 Desktop farlig vätskedetektor är en ny typ av farlig vätskedetektor.Denna teknologi har nått en hög nivå. Produkten kan automatiskt detektera brandfarliga, explosiva och frätande farliga vätskor och effektivt förhindra att vätskor som innehåller farliga vätskor (som kan orsaka förbränning eller explosion) kommer in i säkerhetsområdet.Det är en nödvändig säkerhetstestanläggning för stationer, tunnelbana, statliga myndigheter, arenor och andra tätbefolkade och viktiga...