Desktop Dangerous Liquid Detector

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Desktop Dangerous Liquid Detector

    Översikt: LT-600 Desktop Detector för farlig vätska är en ny typ av detektor för farlig vätska. Denna teknik har nått en hög nivå.Produkten kan automatiskt upptäcka brandfarliga, explosiva och frätande farliga vätskor och effektivt förhindra att vätskor som innehåller farliga vätskor (som kan orsaka förbränning eller explosion) kommer in i säkerhetsområdet. Det är en nödvändig säkerhetstestanläggning för stationer, tunnelbana, myndigheter, arenor och andra tätbefolkade och viktiga ...