Icke-linjär kopplingsdetektor

  • Non-Linear Junction Detector FJT-C-S6

    Icke-linjär kopplingsdetektor FJT-C-S6

    Det kan söka i alla halvledarkomponentkretsar oavsett deras funktionella status och målobjektet som innehåller ett metallmaterial. Det kan effektivt söka efter alla typer av radiomikrofoner (lyssningsenheter), fjärrkontroll, kabelmikrofon och dolda elektroniska detonerande enheter och olika explosiva föremål som innehåller metallisk glans. Det kan effektivt garantera att söka på interna komponenter och defensiva strukturer (golv, tak, väggar, s ...